Hủy

Doi no Tin tức

  • 15/03/2024 - 17:10

    Khai mạc Hội Báo toàn quốc 2024

    Sáng 15/3, Hội Báo toàn quốc năm 2024 khai mạc với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân”.
  • 09/03/2024 - 07:30

    Amy Edmondson & Sự an toàn tâm lý

    Cách tiếp cận của Amy Edmondson về sự an toàn tâm lý là chìa khóa cho các vấn đề xây dựng văn hóa tổ chức, phát triển năng lực lãnh đạo…