Hủy

Đồng bằng sông Hồng Tin tức

  • 24/11/2012 - 08:11

    Nước biển có thể dâng cao thêm 1m

    Đến cuối thế kỷ này có khoảng 40% diện tích ĐBSCL và 11% diện tích đồng bằng sông Hồng, 3% diện tích các tỉnh khác thuộc vùng ven biển sẽ bị ngập.