Hủy

Đồng nát Tin tức

  • 02/05/2014 - 16:51

    Sự trở lại của Zone 9

    Zone 9 đã trở lại qua những lớp học, thư viện vẫn tiếp tục mở, qua những không gian quán xá đậm sáng tạo cá nhân. Để giữ mạch cho "công nghiệp sáng tạo".
  • 11/04/2014 - 09:04

    Những món đồ mua cả cây vàng giờ ra sao?

    Theo thời gian, những món đồ được mua bằng cả cây vàng cũng dần mất đi giá trị. Một số vẫn được các gia đình sử dụng, số còn lại bị đem bán đồng nát, làm đồ trưng bày.