Hủy

Đông Sơn Tin tức

  • 05/12/2013 - 13:21

    Đi tìm Mùa len trâu

    Khi tôi tìm hỏi nhiều nông dân cố cựu, những nhà nghiên cứu văn hóa miền Tây Nam bộ về một mùa len trâu trong Hương rừng Cà Mau của cố nhà văn Sơn Nam, nhiều người lắc đầu cho rằng nó không còn tồn tại, bởi cơ giới hóa đã vào tận những cánh đồng xa nhất.