Hủy

Đồng USD Tin tức

  • 24/10/2022 - 14:30

    Giữ giá cho tiền đồng

    Tìm điểm cân bằng mới của tỉ giá để không phải bán ngoại tệ quá nhiều hay phải nâng lãi suất quá cao cho những tháng cuối năm.