Hủy

Dự án BOT Tin tức

  • 28/05/2013 - 11:41

    Vốn cho hạ tầng giao thông: Nghịch lý

    Vốn ngân sách không đáp ứng nhu cầu đầu tư, trong khi đó một lượng vốn lớn ngoài xã hội lại chưa thể đưa được vào đầu tư hạ tầng giao thông. Đó là nghịch lý đã diễn ra trong nhiều năm nay.
  • 05/11/2012 - 07:24

    Hà Nội dừng hàng loạt dự án BOT, BT

    UBND thành phố Hà Nội vừa công bố danh sách 64 dự án tiếp tục triển khai, 11 dự án giãn tiến độ và 24 dự án phải dừng, không triển khai.
Người Tiên Phong