Hủy

Dự án đầu tư Tin tức

Casino vào cửa thua?

Casino vào cửa thua?

Các khoản đầu tư thua lỗ cho casino cho thấy một thực tế khắc nghiệt. Đã đến lúc Việt Nam tập trung vào các lĩnh vực có lợi và phù hợp hơn?

  • 27/06/2022 - 07:30

    "Cao tốc" cho nền kinh tế số

    Các trung tâm dữ liệu - loại tài sản hạ tầng có tính xương sống cho nền kinh tế - đang lọt vào tầm ngắm của các nhà đầu tư.
XOR, XOR Việt Nam