Hủy

Dự báo mua bán cổ phiếu Tin tức

FTSE ETF có thể loại ROS?

FTSE ETF có thể loại ROS?

Tại đợt đảo danh mục ETF quý 1/2020 sắp tới, FTSE Vietnam ETF có khả năng loại ROS ra khỏi danh mục, trong khi VNM ETF có thể giữ nguyên danh mục.