Hủy

Du lịch Huế Tin tức

  • 28/02/2019 - 14:00

    Cố đô gọi vốn tỉ đô

    Tỉnh Thừa Thiên Thuế đang tranh thủ sự ủng hộ từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước để phát triển du lịch.
  • 18/06/2012 - 08:44

    Huế sắp được phủ sóng wifi

    UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa có văn bản về việc thống nhất chủ trương phủ sóng Internet - Wifi khắp cả thành phố Huế.