Hủy

Du lịch nông nghiệp Tin tức

Lực đẩy du lịch nông nghiệp

Lực đẩy du lịch nông nghiệp

Còn rất nhiều việc phải làm để du lịch nông nghiệp có thể trở thành động lực phát triển nông thôn toàn diện.

  • 27/01/2013 - 14:29

    Thủ tướng làm việc tại Ninh Bình

    Thủ tướng nhấn mạnh Ninh Bình cần tập trung khai thác thế mạnh du lịch, dịch vụ, các khu công nghiệp công nghệ cao, điện, sản xuất vật liệu xây dựng.
XOR, XOR Việt Nam