Hủy

Dữ liệu đám mây Tin tức

  • 17/10/2019 - 10:00

    A.I vào trường học

    A.I đang được kỳ vọng sẽ tạo ra những đột phá mới trong lĩnh vực giáo dục.
  • 07/11/2013 - 20:01

    Google chặn NSA nghe lén

    Google tiến hành mã hóa dòng thông tin truyền giữa các trạm dữ liệu kết nối sau khi biết NSA đã thâm nhập đường truyền không cho phép.