Hủy

Dữ liệu Tin tức

  • 12/10/2023 - 08:44

    Bluecore: Trợ thủ dữ liệu cho CEO

    Chi phí đầu tư lớn vào hệ thống phân tích dữ liệu kinh doanh là rào cản cho các chủ doanh nghiệp bán lẻ. Bluecore đang rút ngắn khoảng cách này.