Hủy

Dữ liệu Tin tức

 • 16/07/2021 - 08:31

  Khai mỏ vàng dữ liệu

  Cuộc đua số hóa đang tạo ra nguồn dữ liệu khổng lồ để đưa nền kinh tế Việt Nam trở thành nền kinh tế số.
 • 24/05/2021 - 14:00

  Mảng xám của eKYC

  Lộ dữ liệu cá nhân đặt ra những rào cản cho sự phát triển Fintech hay ngân hàng.
 • 17/10/2019 - 10:00

  A.I vào trường học

  A.I đang được kỳ vọng sẽ tạo ra những đột phá mới trong lĩnh vực giáo dục.