Hủy

Du luong Tin tức

  • 06/12/2022 - 14:00

    Lỗ hổng tài trợ xanh

    Đi tìm nguồn vốn tài trợ cho các dự án lớn về năng lượng tái tạo tại Việt Nam để đạt được mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.
XOR, XOR Việt Nam