Hủy

Du nhap Tin tức

  • 15/06/2016 - 12:38

    5 tháng xuất siêu 1,64 tỷ USD

    Cán cân thương mại thâm hụt gần 0,2 tỷ USD trong tháng 5 đã làm giảm thặng dư thương mại sau 5 tháng của Việt Nam xuống còn 1,64 tỷ USD.
  • 12/10/2015 - 14:36

    Nhập siêu 2015 khoảng 6 tỷ USD

    Kim ngạch xuất khẩu năm nay dự kiến tăng khoảng 10% so với 2014, nhưng nhập khẩu lại tăng 16,5% kéo giá trị nhập siêu cả năm lên khoảng 5,5-6 tỷ USD.