Hủy

Dự trữ ngoại tệ Tin tức

Tỉ giá thoát áp lực

Tỉ giá thoát áp lực

Sau 6 tháng ổn định, trong nửa cuối năm 2023, vẫn còn nhiều rủi ro có thể gây sức ép lên tỉ giá.

Người Tiên Phong