Hủy

Dubai Tin tức

  • 05/02/2018 - 07:51

    Người giàu thế giới đang di cư đến đâu?

    New York (Mỹ), Auckland (New Zealand), Dubai (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất), Montreal và Toronto (Canada) là những thành phố đáng sống nhất đối với người giàu có.
  • 10/06/2015 - 07:30

    Dubai: Thị trường dễ tính

    "Người Trung Đông rất thiện cảm với hình ảnh Việt Nam, và đây là cơ hội của chúng ta”, đại diện một doanh nghiệp Việt đang mở rộng ở Dubai chia sẻ.