Hủy

Dừng nhập khẩu Tin tức

  • 15/09/2014 - 15:45

    Tăng thuế nhập khẩu phân bón Urê

    Bộ Tài chính ban hành thông tư sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng Urê có hoặc không ở trong dung dịch nước từ 3% lên 6%.
  • 14/09/2014 - 11:22

    Dễ bị kiện tại Mỹ

    Việc mở một văn phòng đại diện tại Mỹ có thể gây cho doanh nghiệp một số phiền toái như dễ bị kiện tụng hơn tại thị trường này.