Hủy

Dược sinh học Tin tức

  • 07/12/2016 - 08:00

    Dược sinh học "Made in Vietnam"

    Nhiều lãnh đạo Bộ Y tế cũng không tin được sản phẩm do Nanogen sản xuất là thành quả của người Việt.
XOR, XOR Việt Nam