Hủy

Dưới đất Tin tức

Thị trường tranh Việt: Trên trời hay dưới đất?

Thị trường tranh Việt: Trên trời hay dưới đất?

Mới đây, Nhà đấu giá Larasati tại Singapore bán sạch 11 bức tranh của các tác giả Việt Nam. Nhưng giá toàn bộ tranh đều thấp hơn dự kiến. Nếu nhẩm ra tiền Việt, nhiều người đã thấy tiếc khi không có cơ hội mua số tranh này ngay từ trong nước.

  • 26/12/2013 - 07:27

    Tăng thuế nhiều loại khoáng sản

    Theo Biểu mức thuế suất thuế tài nguyên vừa ban hành, một số khoáng sản kim loại và khoáng sản không kim loại được điều chỉnh tăng thuế.