Hủy

Đường cong lãi suất Tin tức

  • 21/04/2014 - 06:18

    Tìm lối cho đường

    Thuế suất 0% cho các nước ASEAN được áp dụng vào năm 2015 đang đến rất gần, có lẽ đã hơi muộn để doanh nghiệp đường Việt Nam chuẩn bị.
  • 28/03/2014 - 15:09

    Lợi suất trái phiếu lệch, vì sao?

    Đường cong lợi suất của Sở GDCK Hà Nội (HNX) sau một năm vận hành đang có độ lệch nhất định so với đường cong được sử dụng lâu năm của Bloomberg.