Hủy

Đường ống dẫn khí đốt Tin tức

  • 27/09/2012 - 15:10

    Quyền lực năng lượng Nga ở châu Âu

    Bên cạnh lợi ích về kinh tế, Nga đang sử dụng nguồn cung năng lượng làm đòn bẩy chính trị nhằm kiểm soát ảnh hưởng đối với các quốc gia châu Âu.