Hủy

Đường quanh Tin tức

  • 23/10/2012 - 07:51

    Đà Nẵng thu hồi cảng từ Vinalines

    Từ 1/1/2013, các tuyến đường quanh khu vực cảng Đà Nẵng sẽ cấm xe tải, đồng nghĩa với việc cảng Đà Nẵng bị thu hồi để chuyển thành cảng du lịch.