Hủy

Đường quanh Tin tức

  • 23/10/2012 - 07:51

    Đà Nẵng thu hồi cảng từ Vinalines

    Từ 1/1/2013, các tuyến đường quanh khu vực cảng Đà Nẵng sẽ cấm xe tải, đồng nghĩa với việc cảng Đà Nẵng bị thu hồi để chuyển thành cảng du lịch.
Người Tiên Phong