Hủy

Dutch Lady + Tin tức

  • 22/07/2013 - 12:20

    Sữa lại tăng giá

    Hãng Dutch Lady vừa tăng giá sữa nước thêm 2% đối với sản phẩm dạng hộp 180ml và 8% đối với sản phẩm dạng bịch 220ml.
Người Tiên Phong