Hủy

Duy tu Tin tức

 • 22/11/2020 - 10:53

  5 tư duy cho tương lai

  Xác định rõ những khả năng nhận thức sẽ có vị trí hàng đầu trong những năm sắp tới.
 • 23/07/2020 - 11:21

  Tư duy đột phá

  Cuốn sách mang đến giải pháp về tư duy trong bối cảnh mới của xã hội, tinh tế nhưng cũng đầy phức tạp.
 • 15/11/2019 - 21:22

  Mục tiêu hoàn thiện

  Cuốn sách chứa đựng lý thuyết về các điểm hạn chế đã làm thay đổi tư duy của những doanh nhân nổi tiếng.