Hủy

EDoctor Tin tức

Hệ sinh thái eDoctor

Hệ sinh thái eDoctor

Những nền tảng công nghệ dựa trên thiết bị di động rồi đây sẽ thay đổi hoàn toàn thói quen khám chữa bệnh của nhiều người Việt Nam.

TP.HCM thành lập câu lạc bộ Y tế số

TP.HCM thành lập câu lạc bộ Y tế số

Sáng kiến hình thành CLB của SIHUB và eDoctor nhận được sự ủng hộ, đồng hành của các đơn vị sáng lập như Pharmacity, GlobalCare, TMA Innovation và Doctor Coffee.

  • 14/10/2020 - 09:42

    Cờ đến tay health tech

    Sự bùng nổ smartphone, kết nối 5G cộng hưởng cùng phản ứng với dịch bệnh đã tạo động lực lớn cho startup trong lĩnh vực y tế có cơ hội bùng nổ.
  • 01/03/2017 - 07:30

    Đã đến thời của bác sĩ trực tuyến?

    Dù hoạt động trên môi trường internet “ảo”, nhưng các mô hình hỏi đáp về sức khỏe phải làm việc nghiêm túc không kém các bệnh viện, phòng khám thật.
XOR, XOR Việt Nam