Hủy

EDoctor Tin tức

Hệ sinh thái eDoctor

Hệ sinh thái eDoctor

Ứng dụng công nghệ số mang đến nhiều lợi ích hơn cho cả bệnh nhân và hệ thống y tế.

Cờ đến tay health tech

Cờ đến tay health tech

Sự bùng nổ smartphone, kết nối 5G cộng hưởng cùng phản ứng với dịch bệnh đã tạo động lực lớn cho startup trong lĩnh vực y tế có cơ hội bùng nổ.