Hủy

Ei Tin tức

EI Industrial:

EI Industrial: "Hàng hiếm B2B"

EI Indutrial là startup thương mại điện tử B2B (doanh nghiệp đến doanh nghiệp) hiếm hoi nhận vốn đầu tư trong vòng 5 năm trở lại đây.