Hủy

EU Tin tức

  • 25/03/2019 - 17:38

    Châu Âu phản công big tech của Mỹ

    EU phát triển một học thuyết công nghệ riêng nhằm đảm bảo rằng cá nhân quyền kiểm soát thông tin của họ và lợi nhuận từ những thông tin này.