Hủy

Eurowindow Tin tức

  • 31/12/2012 - 14:31

    Chứng khoán Eurocapital đổi chủ

    Bà Ngô Thị Hồng Ánh lên làm Chủ tịch Hội đồng quản trị sau khi nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần từ ông Nguyễn Cảnh Sơn và Eurowindow Holding.
XOR, XOR Việt Nam