Hủy

Fan Tin tức

  • 08/08/2014 - 07:27

    World Bank cho Ukraine vay 500 triệu USD

    Mục đích của chương trình cho vay là nhằm giúp Ukraine "cải thiện hiệu quả hệ thống ngân hàng Ukraine và chống lại những rủi ro từ bên trong lẫn bên ngoài".