Hủy

FDI Trung Quốc Tin tức

  • 06/10/2014 - 07:30

    Kinh tế đi lên, ai đi xuống?

    “Nền kinh tế đã thoát đáy và đang vật vã để đi lên, nhưng tổng cầu vẫn yếu, nợ xấu không được giải quyết hiệu quả và đang có xu hướng tăng".