Hủy

Fed tăng lãi suất Tin tức

Phương án B cho tỉ giá

Phương án B cho tỉ giá

Tháng 3 đến tháng 9, FED đã nâng lãi suất tổng cộng 3 lần, từ 1,5% lên 2,25%. Lần cuối FED nâng lãi suất là đầu tháng 6.2018, biên độ vay 1,75-2%.