Hủy

Fendi Tin tức

  • 30/12/2012 - 07:56

    Louis Vuitton thay đổi CEO

    Ông Jordi Constans đã từ chức giám đốc điều hành của nhãn hiệu Pháp chỉ sau một tháng, vì lý do sức khỏe.