Hủy

Forbes Việt Nam Tin tức

  • 30/04/2014 - 07:23

    Việt Nam trong mắt thế giới

    Việt Nam vẫn là một điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài dù kinh tế còn khó khăn và còn nhiều yếu kém cần được cải thiện.
  • 09/04/2012 - 17:04

    Forbes: Việt Nam mất dần sức hút

    Trong bối cảnh khó khăn, hàng loạt doanh nghiệp ngoại đã từ bỏ thị trường Việt Nam, trong khi số khác cố gắng chống chọi chờ tình hình đổi khác.