Hủy

FPT xuất khẩu phần mềm Tin tức

FPT

FPT "xa cứng, gần mềm"

Sau khi thoái vốn khỏi mảng phân phối và bán lẻ, FPT đang dồn lực cho mảng công nghệ.

Người Tiên Phong