Hủy

Franc Thụy Sĩ Tin tức

Tờ tiền đẹp nhất thế giới

Tờ tiền đẹp nhất thế giới

Tiền giấy Thụy Sỹ được bình chọn đẹp nhất thế giới trong cuộc bình chọn Hiệp hội Những người sưu tầm tiền giấy quốc tế bình chọn.

  • 24/11/2015 - 14:18

    Tài sản trú ẩn an toàn nay đã khác?

    Trong nỗ lực tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn trong cơn bão thị trường và địa chính trị, giới đầu tư đang ngắm đến những tài sản phi truyền thống.