Hủy

Fuji Tin tức

  • 22/01/2013 - 11:54

    FDI dần hướng vào công nghệ cao

    Chính phủ đã nhận thức rõ áp lực hiện tại và sẽ thay đổi chính sách đầu tư theo hướng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực công nghệ cao khi đầu tư vào Việt Nam.