Hủy

Fulbright Tin tức

A.I và giáo dục khai phóng

A.I và giáo dục khai phóng

Viện New Turing và Đại học Fulbright Việt Nam cùng hợp tác tạo ra các chương trình học đổi mới sáng tạo với A.I là trọng tâm.

  • 25/10/2016 - 07:30

    Làm giàu từ kinh tế tiêu dùng

    Để tiêu dùng trở thành động lực thúc đẩy kinh tế, Việt Nam cần giải quyết nhiều bài toán về nhân lực, năng suất, phát triển bền vững, cán cân thương mại...
  • 04/06/2014 - 17:28

    Sẽ có đại học Fulbright Việt Nam

    Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương đầu tư Dự án thành lập trường Đại học Fulbright Việt Nam theo loại hình trường đại học có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động không vì lợi nhuận.