Hủy

G 20 Tin tức

  • 15/11/2019 - 14:00

    Việt Nam trong top 20 bao lâu?

    Năm 2024, Việt Nam có thể rời khỏi Top 20 tăng trưởng toàn cầu. Do Việt Nam chậm lại hay thế giới sẽ đi nhanh hơn?
  • 18/01/2016 - 07:13

    20.000 lao động ngành cao su nghỉ việc

    Đến cuối năm 2015, số lao động đang làm việc chỉ còn gần 100.000 người, giảm gần 19% so với năm trước (tương đương khoảng 20.000 người nghỉ việc).