Hủy

Gà công nghiệp Tin tức

Samsung xin ga riêng ở Nội Bài

Samsung xin ga riêng ở Nội Bài

Với lượng xuất nhập khẩu dự kiến chiếm khoảng 50% tổng lượng hàng hóa qua Nội Bài trong vài năm tới, Samsung vừa đề nghị được bố trí nhà ga riêng.