Hủy

Gái vàng Tin tức

Giá vàng tuần tới dự báo đi lên

Giá vàng tuần tới dự báo đi lên

Tuy kết tuần thứ 2 liên tiếp trong vùng tiêu cực, song Main Street và Wall Street đều dự báo giá vàng tuần tới tăng khi bắt đầu tháng giao dịch mới.