Hủy

Gặp khó khăn Tin tức

  • 25/02/2013 - 10:26

    Đường tồn kho chiếm gần 1/2 sản lượng

    Theo Hiệp hội Mía đường, tiêu thụ đường vẫn chậm chạp, trong khi xuất khẩu đường qua đường tiểu ngạch sang Trung Quốc gặp khó khăn do trong kỳ nghỉ tết.