Hủy

Gặp khó Tin tức

Dựng vùng xanh cho nông sản

Dựng vùng xanh cho nông sản

Dịch bệnh lan rộng ở nhiều tỉnh thành khiến chuỗi sản xuất, cung ứng nông nghiệp cả trong nước lẫn xuất khẩu bị đứt gãy.