Hủy

GDP Asean Tin tức

  • 24/02/2016 - 08:00

    Kinh tế 2016: Cơ hội và thách thức

    Nền kinh tế dù đã quay lại mức tăng trưởng khá cao trong năm qua với tốc độ 6,68%, nhưng vẫn còn cách khá xa so với mức tiềm năng 7,5- 8%.