Hủy

Ge capital Tin tức

Nổ tung quả bom tài chính GE Capital

Nổ tung quả bom tài chính GE Capital

Việc GE tuyên bố sẽ bán hầu hết những khoản vay thuộc GE Capital đã chấm dứt một trong những thử nghiệm mạo hiểm nhất lịch sử ngành tài chính.