Hủy

Gia ban Tin tức

“Sóng lạ” M&A

“Sóng lạ” M&A

Sóng ngầm M&A khi các nhà đầu tư tận dụng sự khó khăn của doanh nghiệp để thâu tóm với nhiều mục đích.