Hủy

Giá cá tra nguyên liệu Tin tức

  • 12/08/2014 - 10:56

    Giá cá tra tiếp tục tăng

    Với giá thành nuôi cá tra ở mức 22.000 - 23.000 đồng/kg, người nuôi cá tra ở An Giang gần đạt đến điểm hòa vốn.
  • 10/12/2013 - 07:12

    Giá cá tra nguyên liệu tăng

    Doanh nghiệp thu mua cá loại I tại ao của nông dân với giá 23.000-23.500 đồng/kg, cao nhất kể từ đầu năm.