Hủy

Giá căn hộ Tin tức

Giá tiêu giảm mạnh nhất 6 năm

Giá tiêu giảm mạnh nhất 6 năm

So với cuối năm 2016, giá tiêu trong nước giảm tới 57.000 – 61.000 đồng/kg. Nếu so với cùng kỳ năm 2016, giá tiêu hiện đã sụt giảm tới 50%.