Hủy

Gia công Tin tức

  • 18/07/2019 - 09:00

    Cơ hội cho Việt Nam thoát phận gia công

    Thương chiến mang đến một vài cơ hội cho nền sản xuất của Việt Nam, nhưng sự phụ thuộc về nguyên vật liệu đang làm giảm đáng kể những cơ hội này.
  • 21/03/2019 - 07:16

    Giá điện tăng 8,36% từ 20.3

    Cụ thể từ 20/3, giá bán lẻ điện bình quân năm 2019 là 1.864,04 đồng/kWh, tăng hơn 140 đồng so với mức bình quân năm 2018 là 1.720 đồng/kWh.