Hủy

Giá đất Tin tức

Giá đất tăng, giá nhà sẽ giảm?

Giá đất tăng, giá nhà sẽ giảm?

GS. Đặng Hùng Võ – nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng, tăng khung giá đất, giá nhà sẽ giảm thay vì đi lên như nhiều nhận định.