Hủy

Giá gạo fob Tin tức

  • 23/06/2014 - 18:20

    Xuất khẩu gạo đạt trên 351.000 tấn

    Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, xuất khẩu gạo trong 19 ngày đầu tháng 6 đạt trên 351.000 tấn, đưa khối lượng xuất khẩu từ đầu năm lên 2,678 triệu tấn.
Người Tiên Phong